Unieke stunt

Frederik Leliaert – Aardenburg (NL) – slaagt in unieke stunt!!
Wint met zijn “Dees” 2 nationale overwinningen in 2 seizoenen!!1° Internationaal Bordeaux 2007 én 1° Nationaal Narbonne 2008!!

De eerste vraag die bij vele mensen ongetwijfeld opkomt is hoe iemand het in godsnaam in zijn hoofd haalt omeen internationale overwinnaar het jaar erna gewoon nogmaals te spelen? Is het jeugdig enthousiasme die eengoede afloopt kende? Of was het de liefhebber Leliaert die aanvoelde dat zijn ‘Dees’ zo’n stunt nogmaals in zichhad? Laten we het houden op een combinatie van de twee. Feit is dat Frederik Leliaert met zijn ‘Dees’ sindsheden een duif op zijn hokken heeft zitten die in de galerij van de allergrootsten komt. Dit met volgend subliemtweeluik:Bordeaux 2007 Nationaal ZLU 3.992 d.1°Internationaal 7.213 d.1°Narbonne 2008 Nationaal ZLU 3.816 d.1°

Frederik is 31 jaar en is al sinds zijn 5/6 jaar duivenmelker. Er werd op die leeftijd een duivertje gevonden opde straat en meteen schonk een lokale liefhebber er een duivinnetje bij, zo kon er meteen gekweekt worden enkon Frederik de ‘duivenstiel’ leren kennen. Tot in 2003 werd er steeds op heel kleine schaal gespeeld en werd deduivensport nooit echt beoefend zoals het hoorde. Het is pas gekomen toen kameraad en dorpsgenoot Dees vanKerkhoven om privé redenen zijn duiven kwijt moest, dat Frederik beslist heeft een tandje bij te schakelen en deduivensport wat serieuzer te gaan opnemen. Hij kreeg namelijk een fantastische erfenis ‘in de schoot geworpen’,nu moest hij er wel voor gaan. Dees van Kerkhoven stond altijd gekend als een sterke speler in de streek, het wasvoor Frederik dan ook een ganse eer dat hij met een groot deel van die kolonie verder kon.

De Narbonne vlucht was, in tegenstelling tot de Bordeaux vlucht vorig jaar, geen ‘waaivlucht’. Dat werd toendoor sommige lokale liefhebbers misschien onterecht geopperd en sommigen reageerden nogal lauwtjes opFrederiks overwinning, alsof het een ‘lucky shot’ was. Toen was voor Frederik de beslissing ook vrij snelgenomen om de duif nog een jaartje verder te spelen, om te tonen dat zijn overwinning allesbehalve eentoevalstreffer was… Je moet het maar durven!Als we de snelheden op Narbonne van dit jaar bekijken, waarbij slechts een handvol duiven de 1000m/m grenshalen, mogen we zeggen dat het hier om een ware uitputtingsslag ging. Enkel ijzersterke duiven ziet men inzulke vluchten bovenaan de uitslag, en juist, helemaal bovenaan staat Frederik, met zijn ‘Dees’… Iedereen demond gesnoerd…Op Narbonne had Frederik 4 duiven mee maar enkel de ‘Dees’ had op voorhand zijn duivin gezien. Wegens zijndrukke professionele bezigheid had Frederik nauwelijks tijd om nog een duivin te tonen, want hij moest dringendvertrekken naar de inkorving. Uiteindelijk heeft ‘Dees’ zijn duivin misschien anderhalf tot 2 minuutjes gezien.De overige 3 Narbonne duiven waren duidelijk minder gemotiveerd aan de start van de vlucht verschenen, wantmaandag namiddag kwam pas de 2e Narbonne duif thuis, maar ze werd niet meer gedraaid.

Frederik werkt al een 10-tal jaar samen met zijn vader in hun meubelbedrijf. Ook in de duivensport staat vaderLeliaert zijn zoon Frederik met raad en daad bij. Alhoewel dat Frederik nog altijd de eindbeslissing neemt. Vaderzou de ‘Dees’ nooit nog verder gespeeld hebben, maar zijn zoon krijgt niet voor niets de bijnaam ‘Beul vanZeeland’. Hij ontziet zijn duiven weinig tot niets. Een tweetal jaar geleden kreeg Frederik deze bijnaam toen hijmet hele late jongen na 4 weken, vanaf de start van het seizoen, al aan een 475 Km vlucht zat. Toen volgdenom de 2 weken of zelfs om de week een vlucht van 500-600 km. Vandaar dat men hem in het lokaal al gauwde ‘Beul van Aardenburg’ ging noemen en later veranderde dit in de ‘Beul van Zeeland’, onder deze naam isFrederik trouwens ook op het Pipa forum ‘gekend’. Frederik is blijkbaar van plan deze naam alle eer aan te doenwant bij ons bezoek was hij er nog niet helemaal uit als hij ‘Dees’ volgend jaar nogmaals zou spelen!!??

Wie nog twijfelt aan de kwaliteit van kleine Leliaert kolonie kan ook even de uitslag van Barcelona erbijnemen… Daarin haalt Frederik met dezelfde soort duiven als de ‘Dees’, 2 absolute topduiven met 30° en 49°nationaal tegen 7.041 duiven! Dat een relatief jonge liefhebber met een klein hokje duiven zulke resultatenkan voorleggen is een prachtige reclame voor onze mooie sport. Het zal hopelijk andere jongere liefhebbersinspireren en motiveren dat ze zien dat topresultaten voor iedereen weggelegd zijn die gemotiveerd liefhebber zijn.